Chào mừng bạn đến

các nữ tu từ thiện Kitô giáo -

Khu vực phía Tây

 

J oin chúng tôi cầu nguyện

Vào ngày 11 mỗi tháng, bạn được mời tham gia Hội chị em từ thiện Kitô giáo để cầu nguyện chấm dứt bạo lực.

peace pole
Comm cd 2020.PNG
TAMBO.JPG

Tham gia với chúng tôi trong cầu nguyện

Vào ngày 21 mỗi tháng, bạn được mời tham gia Hội chị em từ thiện Kitô giáo để cầu nguyện cho các ơn gọi đến đời tu.