gặp các chị

The Jubilarians of 2021

DSCN0822.JPG

Five Sisters celebrated their jubilee on August 22, 2021. L-R: S. Therese (80 years); S. Agnette (90 years); S. Bernadette (60 years). Back row: S. Dolores (60 years); S. Elizabeth Ann (70 years).

All Videos

All Videos

Một hiệp thông sâu sắc hơn

smdolorestan group2.jpg

Tôi n tháng 10 năm 2019, Nhóm Lãnh đạo Khu vực Miền Tây đã đến Mendham, NJ. Trong 4 ngày tiếp theo, họ đã gặp Đội ngũ Lãnh đạo tỉnh miền Đông. Cuộc họp này đã đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực của cả hai đội nhằm tạo ra sự hiệp thông sâu sắc hơn để trở thành một tỉnh Bắc Mỹ.

COVID-19 và các chị em
masks2 by SMCE.png
fence at SHC.PNG
SCC praying poster.PNG

Hàng rào phía trước tại Tu viện Thánh Tâm : mỗi lá thư đều ghi chú ngắn từ các Nữ tu. Sau khi bức ảnh này được chụp, một số người hàng xóm đã thêm lời cầu nguyện của họ vào hàng rào trên những tờ giấy bọc nhựa.

w2SisterSewing01.jpg

Sơ Maria Martin đã làm hơn 500 mặt nạ cho nhân viên y tế, văn phòng giáo xứ, hàng xóm và bạn bè.

Nhóm Lãnh đạo hiển thị mặt nạ mà họ nhận được như một món quà. Món quà này đã được chia sẻ với nhân viên, hàng xóm và bạn bè.

Nhìn thấy chị

farewell to St Al's
farewell cake
IMG_1954 cropped for web_edited
SDB 1 Jan 23c with 8th grade girls_edite
assembly_edited
SDB 1 Jan 23 holding SCC doll_edited

Bộ SCC

BÊN TRONG

KHU VỰC PHÍA TÂY