Sự thanh bình &

Sự công bằng

soc justice resource ctr logo.PNG
mallnckrodt scholars.JPG

The Mallinckrodt Scholars Program advances the charism of Blessed Pauline von Mallinckrodt, and honors the mission of the Sisters of Christian Charity at Loyola University Chicago.

Click on the icon above to learn more.

cc covenant.PNG
global cc mvmt.PNG
laudato si.jpg

Laudato Si

cầu nguyện cho

Sự thanh bình

USCSAHT.JPG

usccb.jpg

USCCB

Anti-Trafficking

Program

justice for immigrants.PNG
ppc.PNG
peace poles.png

Từ năm 2013 đến 2018, chúng tôi đã tập trung ngoài trời tại Cực Hòa bình để cầu nguyện cho hòa bình hàng năm. Các nhà lãnh đạo - cả công dân và tôn giáo - cũng như hàng xóm, bạn bè và bạn đồng hành của Pauline đã tham gia cùng các Nữ tu trong dịp đặc biệt này.

Taize 4.JPG

Năm 2019, chúng tôi bắt đầu một điều mới mẻ: dịch vụ cầu nguyện Taizé vì hòa bình. Tập hợp Interfaith của chúng tôi đã được tổ chức trong nhà nguyện của Tu viện Thánh Tâm.