CÔNG KHAI

BREAD BROKEN

 

Tạp chí Bread Broken được xuất bản hai lần một năm bởi Sisters of Christian Charity - Wilmette, IL. Ấn phẩm này nhằm mục đích trở thành một nguồn thông tin cho các Nữ tu, gia đình, bạn bè và các nhà hảo tâm của họ về sự hiện diện và chức vụ của các Nữ tu từ thiện Kitô giáo.

BB Winter 2020-2021 cover.PNG
BB Summer 2021 cover.PNG

PAULINENBRIEF

Paulinenbrief được xuất bản nhiều lần trong năm bởi Vùng Nữ tu từ thiện của Đức. Đối với những độc giả hiểu tiếng Đức (hoặc muốn cải thiện kỹ năng đọc tiếng Đức của họ), tạp chí này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống và công việc của các Nữ tu từ thiện Kitô giáo ở Đức.

Paulinenbrief 2-2017 cvr.JPG
2018 Paulinenbrief cover.jpg
Paulinenbrief 2020.PNG

WEAVINGS

 

Weavings được xuất bản hai lần một năm bởi Tỉnh Đông của các Nữ tu từ thiện Kitô giáo. Bản sao bổ sung có thể được tìm thấy tại https://www.scceast.org/weavings

weavings Jan 2020.PNG
Weavings summer 2019.PNG
weavings summer & fall 2018.PNG
BB winter 2021-2022 cvr.PNG